ไข้เลือดออกดุพ.ค.ป่วยเพิ่ม8%ดับแล้ว15ราย

กรมควบคุมโรค เผย ไข้เลือดออกปี 61 ดุ เดือนพ.ค.ป่วยเพิ่ม 8% ดับแล้ว 15 ราย อึ้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น-ผู้ใหญ่ ห่วงกทม.-ปริมณฑล ระบาดหนัก

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เสี่ยงเกิดน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พ.ค.พบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 10,446 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 8 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นยังคงเป็นกลุ่มที่มีการป่วยมากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย ทั้งนี้ปัจจุบันคนที่เสี่ยงเสียชีวิตส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยได้ง่าย เพราะการกระจุกตัวของประชากร ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยและทำงานในพื้นที่ดังกล่าว หรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศขอให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3. ไข้ปวดข้อยุงลาย รวมถึงควรสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการ ไข้สูงมากฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ มีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่เพื่อรับการวินิจฉัย หากมาช้าอาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1422

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรค ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขล่าสุดยังพบด้วยว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จ.ภูเก็ตอัตราป่วยอยู่ทมี่ 38.43 ต่อแสนประชากร จ.สมุทรสาคร 37.87 ต่อแสนประชากร จ.นครศรีธรรมราช 34.12 ต่อแสนประชากร จ.ระนอง 32.36 ต่อแสนประชากร จ.พังงา 30.45 ต่อแสนประชากร ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเลยคือจ.บึงกาฬ.