สธ.จัดอบรมกัญชาทางการแพทย์ รุ่นแรกสิ้นเดือนนี้

กรมการแพทย์ เตรียมจัดอบรมกัญชาทางการแพทย์รุ่นแรก ให้แพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชกร 29-30 เม.ย.นี้ ครอบคลุมเนื้อหา นโยบาย กฎหมาย โรคที่สามารถใช้กัญชา ข้อควรระวัง ห้ามคนที่ป่วยทางจิตรับกัญชา และระวังการแพ้สารสกัดจากกัญชา

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวถึงเนื้อหาในการจัดอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 29-30 เม.ย.ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้นับเป็นรุ่นแรกที่เปิดให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ได้มาอบรมเพื่อเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยการอบรมจัดทำตามปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6 รุ่นด้วยกัน รุ่นที่ 2 เริ่ม 23-24 พ.ค.และรุ่นสุดท้ายในเดือนกันยายน

เนื้อหาหลักที่จัดการอบรมในหลักสูตร เน้นให้เข้าใจถึงการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในเชิงนโยบาย , ข้อมูลพื้นฐานของกัญชาและสารสกัด ,กฎหมายที่ออกมาใหม่ , กัญชาใช้กับโรคอะไรได้บ้าง , โรคอื่นๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้ป่วยในการใช้กัญชารักษาโรคและเปรียบ เทียบข้อมูลข้อเสียในการใช้และการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

นพ.อรรถสิทธิ์ กล่าวว่า การขอรับใบอนุญาตในกลุ่มแพทย์ครั้งนี้ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่รับการอบรม ยังต้องผ่านการประเมินด้วย จึงจะสามารถนำผลการอบรมนี้ไปยื่นกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เพื่อขออนุญาตสั่งจ่ายกัญชาในการแพทย์ โดยโรคที่เหมาะกับการรักษาด้วยกัญชานั้น จะต้องมีผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ อย่างชัดเจน ได้แก่ ลมชัก คลื่นไส้ อาเจียนและโรคทางระบบประสาท ขณะเดียวกันโรคที่ห้ามใช้กัญชารักษาโรค ได้แก่ ผู้มีประวัติป่วยทางจิตเภท หรือครอบครัว มีประวัติการป่วยมาก่อน และยังครอบคลุมการเฝ้าระวังการแพ้สารสกัดจากกัญชา เนื่องจากบางคนมีการแพ้ แอลกอฮอล์ ที่มีส่วนผสมในสารสกัด รวมคนที่มีอาการของโรคหัวใจ รุนแรง

ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมคู่มือการใช้กัญชาทางการแพทย์ แจกให้กับผู้ร่วมอบรมด้วย โดยสามารถจดทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ของกรมการแพทย์