ศุลกากรตรามาตรการลักลอบขนของเสียอย่างเร่งด่วน

กรมศุลกากรได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกเข้ามาในประเทศหลังจากที่มีการสกัดกั้นการขนส่งขยะมูลค่า 17.5 ล้านบาทหัวหน้าแผนกกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรกฤษดาจินวิชนานะกล่าวว่า 103 คดีลักลอบขนขยะที่ไม่พึงประสงค์ถูกเจ้าหน้าที่ของเขาลักลอบนำเข้าในช่วงปีงบประมาณ 2561-2561 ตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น 89 คดีมูลค่า 14.5 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2018 และ 17 คดีมูลค่า 3 ล้านบาทตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรกล่าวเพิ่มเติม เขากล่าวว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้นำเข้าขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแสนตันในแต่ละปี ในต้นปี 2560 ปริมาณการนำเข้าขยะพลาสติกลดลงเหลือ 70,000 ตันต่อปีและการนำเข้าลดลงเนื่องจากรัฐมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แต่เนื่องจากขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นที่ต้องการในประเทศความพยายามในการลักลอบขนเข้ามาในราชอาณาจักรยังคงดำเนินต่อไปทำให้หน่วยงานมีมาตรการสามอย่าง