รีสอร์ทหรูย่านหัวหินประกาศปิดกิจการ แจงขาดทุนสะสมหลายปี

มีการแชร์ภาพเอกสารของรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงานโดยเอกสารระบุว่า เรียนพนักงานเรื่อง ประกาศปิดกิจการรีสอร์ทและเลิกจ้างพนักงานบริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นจะที่จะต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน

ในส่วนของกิจการโรงแรมและภัตตาคารของบริษัทในส่วนที่ไม่มีตำแหน่งงานอื่นเหมาะสมรองรับเหตุผลและความจำเป็นของการเลิกจ้างครั้งนี้มาจากแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซา และผลการดำเนินงานของบริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทพยายามหาทางออกเพื่อความอยู่รอดของกิจการมาโดยตลอด และพยามหลีกเลี่ยงการปิดกิจการและการเลิกจ้างแต่ผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการบันยัน โดยบริษัทขอยึดถือวันที่ติดประกาศในวันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นวันแรกที่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า และให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทหวังว่าพนักงานทุกท่านจะเข้าใจความจำเป็นนี้ ภายใต้กฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและตามกฎระเบียบของบริษัทพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้