ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหัวใจ

ความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหัวใจ กระบวนการที่ความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการส่งสัญญาณเฉพาะจากสมองช่วยส่งเสริมโรคหัวใจโดยการเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดด้วยไขกระดูก ระบบประสาทที่ทำให้เกิดความกดดันสูงเกินไป

ที่ทำให้ความดันโลหิตสูงสามารถสั่งให้เซลล์ต้นกำเนิดจากกระดูกผลิตเม็ดเลือดขาวมากขึ้นซึ่งจะอุดตันหลอดเลือดได้หรือไม่ ผลการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจยุคใหม่ ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจวายและจังหวะ