ปชป.ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ปชป.ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ โวยลั่นอ้างคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53 สร้างปัญหาสารพัดทำสมาชิกพรรคลดฮวบ
 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง คณะทำสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยนำข้อมูลตัวเลขการยืนยันสมาชิกพรรค ที่เหลือ 100,000 คนเศษ จากเดิมมีสมาชิกกว่า 2.5 ล้านคน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการยืนยันตัวตนของสมาชิกพรรคที่เกิดจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560  เนื่องจาก จำนวนสมาชิกพรรคที่ลดลงถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าว จึงยื่นข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาประกอบการวินิจฉัย

ทั้งนี้ นายราเมศ กล่าวว่า สำหรับประเด็นเพิ่มเติมที่ยื่นเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าว  หลังสิ้นสุดเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมายเปิดให้สมาชิกพรรคยืนยันการเป็นสมาชิกต่อพรรคการเมืองปรากฎว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกที่เข้ายืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพียงจำนวน104,391 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2,500,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมาก และเข้าใจว่าหลังการตรวจสอบก่อนที่จะส่งข้อมูลให้นายทะเบียนภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 พ.ค. ยอดจำนวนการยืนยันการเป็นสมาชิกจาก 104,391คน น่าจะลดลง เนื่องจากสมาชิกบางคนมีความไม่สมบูรณ์ทางเอกสาร  ดังนั้นคำสั่งดังกล่าวถือเป็นการตรากฎหมายที่ละเมิดสิทธิ และเป็นภาระต่อประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรค เพราะว่าบางคนไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ภายใน 30 วัน ที่กฎหมายกำหนดไว้เนื่องจากสมาชิกบางคนอยู่ต่างประเทศ บางคนมีปัญหาด้านการเงินเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกพรรค อีกทั้งติดขัดด้านสุขภาพ  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร พรรคพร้อมน้อมรับและปฏิบัติตาม.