นักเดินทางชาวอังกฤษไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันว่าในขณะที่นักเดินทางชาวอังกฤษไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อไปเยือนสหภาพยุโรปชาวอังกฤษจะต้องยื่นขอและซื้อเอกสารอื่นเพื่อเดินทางไปยังประเทศสมาชิก post-Brexit เอกสารนี้มีมูลค่า 7 ยูโรและมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปีเรียกว่า ETIAS และถึงแม้จะยังไม่เปิดตัว แต่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564

ความต้องการในการเดินทางไม่ใช่เฉพาะในสหราชอาณาจักร แต่สำหรับประเทศนอกสหภาพยุโรป ภายใต้ข้อตกลง Brexitพลเมืองของสหภาพยุโรปและชาวอังกฤษในสหราชอาณาจักรจะยังคงสามารถเดินทางได้อย่างเสรีโดยมีหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงในปี 2020 หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอการขอวีซ่าฟรีสำหรับพลเมืองสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาถึง EU ในระยะเวลาสั้น ๆ ตราบเท่าที่สหราชอาณาจักรมีข้อเสนอเช่นเดียวกัน