ความเท่าเทียมทางเพศ

คำมั่นสัญญามาจากผู้นำด้านซ้ายกลางและด้านขวาและจากผู้นำชายและหญิง แดกดันผู้ชายอาจมีแนวโน้มที่จะได้รับการแสดงความยินดีสำหรับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้นำทุกคนที่มุ่งสู่ความเท่าเทียมทางเพศมีแนวโน้มที่จะได้รับการยกย่องและผู้ที่ให้ความเท่าเทียมกันเช่น Zapatero และ Trudeau ซึ่งเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก

ไม่มีใครเห็นว่าอาชีพของพวกเขาประสบเป็นผล

ดูเหมือนจะเป็นกรณีที่การให้คำมั่นว่ามีอำนาจเพราะผู้ที่ทำมันอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

และเป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหากพวกเขาไม่สามารถทำหน้าที่ได้