การพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้

นอกจากโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมจากเอสซีจีและอุตสาหกรรมเริ่มต้นแล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคต จะมอบรางวัลให้กับทีมที่ดีที่สุดในแต่ละสามรางวัลจาก 200,000 รางวัลและจะได้รับรางวัลสูงสุด 3 รางวัลมูลค่า 100,000 บาทสำหรับทีมที่ดีที่สุดของ BU’s Choice

เงินรางวัลทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท ผู้เข้าร่วมที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นจะได้รับการสนับสนุนจากเอสซีจีเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป การเชิญชวนให้คนทุกเพศทุกวัยมีอาชีพและทักษะรวมทั้งนักพัฒนานักออกแบบและนักวางแผนทางธุรกิจเพื่อแสดงความสามารถทักษะและความสามารถของพวกเขา